با کلیک روی هر لینک ، محتوا قابل دانلود وبهره برداری می باشد.
لینک دانلود

موضوع

ردیف
/uploads/361/2024/Jul/22/KHA_ Issue 1 - 14030412 - 1.pdf خشت اول 56
/uploads/361/2024/Jul/22/14030316 Death comes - 2.pdf ناگهان سوگ فرا می رسد 55
/uploads/361/2024/Jul/22/14030310 Self Care - 2.pdf

خودمراقبتی

53
/uploads/361/2024/May/28/tobacco_1.pdf

حقایق تنباکو

52
/uploads/361/2024/May/28/14030229 dorm life - 2.pdf

سازگاری با زندگی خوابگاهی

51
/uploads/361/2024/May/10/مدیریت استرس - 14030219- 1.pdf

مدیریت استرس

50
/uploads/361/2024/May/10/اضطراب امتحان - 14030219- 1.pdf

اظطراب امتحان

49
/uploads/361/2024/Apr/23/web.pdf

تله های زندگی

48
/uploads/361/2024/Apr/22/هیجان - 14030126 - web.pdf

هیجان

47
/uploads/361/2024/Apr/22/پیشگیری از خودکشی - 14030126 - WEB.pdf

پیشگیری از خودکشی

46
/uploads/361/2024/Apr/22/کمال گرایی - 14030126 - web.pdf

کمال گرایی

45
/uploads/361/2024/Mar/12/Pocket Calendar 1403 - WEB.pdf

تقویم دانشجویی 1403

44
/uploads/361/2024/Mar/11/شکست عاطفی - 14021215 - WEB_1.pdf

کتابچه شکست عاطفی

43
/uploads/361/2024/Mar/11/معیار ازدواج - 14021128 - WEB.pdf

کتابچه معیار های ازدواج

42
/uploads/361/2024/Jan/15/991371011_-1918469547.pdf

کتاب همتایاری راهنمای همتاآموزان

41
/uploads/361/2022/Aug/27/اضطراب امتحان - 010317 - 2.pdf

اضطراب امتحان

40
/uploads/361/2024/Jan/02/چگونه تاب آور شویم - 010217 - 1.pdf

چگونه تاب آور شویم؟

39
/uploads/361/2023/Dec/31/مفید و مختصر درس بخوانیم.mp4

چگونه مفید و مختصر درس بخوانیم

38
/uploads/361/2023/Dec/16/آزمایش HIv.pdf

آزمایش HIV

37
/uploads/361/2023/Dec/16/علایم HIV.pdf

علایم HIV

36
/uploads/361/2023/Dec/15/HIV چگونه منتقل میشود.pdf

HIV چگونه منتقل می شود

35
/uploads/361/2023/Aug/14/Suicide - 010328 - 2 (2).pdf

درباره خودکشی بیشتر بدانیم

34
/uploads/361/2023/Aug/14/Drug Problem - 14020304 - وب_2.pdf

مبارزه با مواد مخدر

33
/uploads/361/2023/Aug/09/آشــنایی با مرکـز - 1401082 - 2_1.pdf

آشنایی با مرکز مشاوره

32
/uploads/361/2023/Aug/09/کتابچه خودمراقبتی 1402.pdf

کتابچه خودمراقبتی

31
/uploads/361/2023/Jul/02/شیوه نامه آثار _وب.docx

شیوه‌نامه مهرواره خودمراقبتی و‌ پیشگیری از مصرف مواد و الکل

30
/uploads/361/2023/Apr/08/attachments (4).zip 5 قدم مداخله در خودکشی 29
/uploads/361/2023/Mar/29/Holiday Blue_092912.pdf بروشور افسردگی تعطیلات
28
/uploads/361/2023/Mar/29/Pocket Calendar 1402 - WEB.pdf  تقویم دانشجویی و بهداشت روانی سال ١٤٠٢
27
/uploads/361/2023/Mar/18/Meaning 14011226 - 2.pdf شعار سال ۱۴۰۲ مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران 26
/uploads/361/2022/Dec/07/booklet final.pdf محتوای آموزشی نشست تخصصی خدمات پیشگیری و تشخیص اچ آی وی 25

https://b2n.ir/y39968

تمام شماره های نشریه جرعه   24
/uploads/361/2022/Nov/13/آشــنایی با مرکـز - 1401082 - 2.pdf
آشـنایی با مرکز مشـاوره دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران 23
/uploads/361/2022/Oct/16/Mind - 14010711 - web.pdf
ذهــن هیجانــی و ذهــن منطقـی در تصمیم گیری 22
/uploads/361/2022/Oct/09/اختلالات شایع سلامت روان.pdf
آشنایی با برخی اختلالات شایع سلامت روان 21
/uploads/361/2022/Oct/09/Mental Day - 14010710 - 3.pdf
شعار روز جهانی سلامت روان 20
/uploads/361/2022/Oct/08/ویژه نامه آگاهی بخشی سلامت روان.pdf
ویژه نامه آگاهی بخشی سلامت روان 19
/uploads/361/2022/Oct/04/ورودی جدید-نسخه آنلاین_1.pdf
 ویژه نامه دانشجویان ورودی جدید 18
/uploads/361/2022/Oct/04/خوابگاهی-نسخه آنلاین_1.pdf
 ویژه نامه دانشجویان خوابگاهی ورودی جدید(ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه) 17
/uploads/361/2022/Oct/04/Emotional - 14010710 - Web_1.pdf
 چگونــه هــوش هیجانــی خــود را افزایــش دهیــم 16
/uploads/361/2022/Sep/05/روز جهانی پیشگیری از خودکشی 1041.pdf
روز جهانی پیشگیری از خودکشی 1401 15
/uploads/361/2022/Aug/27/مدیریت استرس - 010217 - 1.pdf
مدیریت‌ استرس 14
/uploads/361/2022/Aug/27/سلامت روان من - 010217 - 1.pdf
سلامت‌روان من:آیا من به کمک نیاز دارم 13
/uploads/361/2022/Aug/27/روز جهانی دخانیات - 010302- PRINT.pdf
دخانیات تهدیدی برای محیط زیست 12
/uploads/361/2022/Aug/27/چگونه تاب آور شویم - 010217 - 1.pdf
بروشور چگونه تاب آور شویم 11
/uploads/361/2022/Aug/27/افسردگی - 010217 - 2.pdf
بروشور افسردگی 10
/uploads/361/2022/Aug/27/افسردگی - 010217 - 1.pdf
بروشور راهکارهای پرورش ذهنیت پویا با کمک استقامت و تابآوری 9
/uploads/361/2022/Aug/27/اضطراب امتحان - 010317 - 2.pdf
بروشور اضطراب امتحـان 8
/uploads/361/2022/Aug/27/استقامت - 010217 - 2.pdf
بروشور راهکارهای پرورش ذهنیت پویا با کمک استقامت و تابآوری 7
/uploads/361/2022/Aug/27/Self Harm - Part Two - 010128 - 1.pdf
بروشور خـود ویرانگری(خــود آسیب‌رســانی)Self-sabotaging(بخش 2) 6
/uploads/361/2022/Aug/27/Self Harm - Part One - 010128 - 1.pdf
بروشور خـود ویرانگری(خــود آسیب‌رســانی)S e l f - h a r m(بخش 1) 5
/uploads/361/2022/Aug/27/Marijuana - 010320 - 1.pdf
حقایقی درباره ماری جوانا(کانابیس) 4
/uploads/361/2022/Nov/13/1637052151-1-2.pdf
راهنمـای کمک های اولیه روانشـناختی ویژه ی مطالعه متخصصان، کارشناسـان،اساتید، کارکنان و دانشجویان 3
/uploads/361/2022/Nov/13/1637054228-1-2-3-4-5.pdf 

 

باورها و سوالهای رایج در ارتباط با مصرف داروهای روانپزشکی 2

/uploads/361/2022/Nov/13/1637053873-2-3-4-5.pdf

برنامه بتا 1
Template settings