با کلیک روی هر لینک ، محتوا قابل دانلود وبهره برداری می باشد.
لینک دانلود

موضوع

ردیف
/uploads/361/2023/Mar/18/Meaning 14011226 - 2.pdf شعار سال ۱۴۰۲ مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران 26
/uploads/361/2022/Dec/07/booklet final.pdf محتوای آموزشی نشست تخصصی خدمات پیشگیری و تشخیص اچ آی وی 25

https://b2n.ir/y39968

تمام شماره های نشریه جرعه   24
/uploads/361/2022/Nov/13/آشــنایی با مرکـز - 1401082 - 2.pdf
آشـنایی با مرکز مشـاوره دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران 23
/uploads/361/2022/Oct/16/Mind - 14010711 - web.pdf
ذهــن هیجانــی و ذهــن منطقـی در تصمیم گیری 22
/uploads/361/2022/Oct/09/اختلالات شایع سلامت روان.pdf
آشنایی با برخی اختلالات شایع سلامت روان 21
/uploads/361/2022/Oct/09/Mental Day - 14010710 - 3.pdf
شعار روز جهانی سلامت روان 20
/uploads/361/2022/Oct/08/ویژه نامه آگاهی بخشی سلامت روان.pdf
ویژه نامه آگاهی بخشی سلامت روان 19
/uploads/361/2022/Oct/04/ورودی جدید-نسخه آنلاین_1.pdf
 ویژه نامه دانشجویان ورودی جدید 18
/uploads/361/2022/Oct/04/خوابگاهی-نسخه آنلاین_1.pdf
 ویژه نامه دانشجویان خوابگاهی ورودی جدید(ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه) 17
/uploads/361/2022/Oct/04/Emotional - 14010710 - Web_1.pdf
 چگونــه هــوش هیجانــی خــود را افزایــش دهیــم 16
/uploads/361/2022/Sep/05/روز جهانی پیشگیری از خودکشی 1041.pdf
روز جهانی پیشگیری از خودکشی 1401 15
/uploads/361/2022/Aug/27/مدیریت استرس - 010217 - 1.pdf
مدیریت‌ استرس 14
/uploads/361/2022/Aug/27/سلامت روان من - 010217 - 1.pdf
سلامت‌روان من:آیا من به کمک نیاز دارم 13
/uploads/361/2022/Aug/27/روز جهانی دخانیات - 010302- PRINT.pdf
دخانیات تهدیدی برای محیط زیست 12
/uploads/361/2022/Aug/27/چگونه تاب آور شویم - 010217 - 1.pdf
بروشور چگونه تاب آور شویم 11
/uploads/361/2022/Aug/27/افسردگی - 010217 - 2.pdf
بروشور افسردگی 10
/uploads/361/2022/Aug/27/افسردگی - 010217 - 1.pdf
بروشور راهکارهای پرورش ذهنیت پویا با کمک استقامت و تابآوری 9
/uploads/361/2022/Aug/27/اضطراب امتحان - 010317 - 2.pdf
بروشور اضطراب امتحـان 8
/uploads/361/2022/Aug/27/استقامت - 010217 - 2.pdf
بروشور راهکارهای پرورش ذهنیت پویا با کمک استقامت و تابآوری 7
/uploads/361/2022/Aug/27/Self Harm - Part Two - 010128 - 1.pdf
بروشور خـود ویرانگری(خــود آسیب‌رســانی)Self-sabotaging(بخش 2) 6
/uploads/361/2022/Aug/27/Self Harm - Part One - 010128 - 1.pdf
بروشور خـود ویرانگری(خــود آسیب‌رســانی)S e l f - h a r m(بخش 1) 5
/uploads/361/2022/Aug/27/Marijuana - 010320 - 1.pdf
حقایقی درباره ماری جوانا(کانابیس) 4
/uploads/361/2022/Nov/13/1637052151-1-2.pdf
راهنمـای کمک های اولیه روانشـناختی ویژه ی مطالعه متخصصان، کارشناسـان،اساتید، کارکنان و دانشجویان 3
/uploads/361/2022/Nov/13/1637054228-1-2-3-4-5.pdf 

 

باورها و سوالهای رایج در ارتباط با مصرف داروهای روانپزشکی 2

/uploads/361/2022/Nov/13/1637053873-2-3-4-5.pdf

برنامه بتا 1
Template settings