آخرین اخبار
آرشیو
سامانه هوشمند سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران رونمایی شد.
1402/09/13
سامانه هوشمند سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران رونمایی شد.
سامانه هوشمند سلامت روان با امکانات افزایش سرعت و دقت تحلیل داده‌های کارنامه سلامت روان و تشخیص زودهنگام دانشجویان در معرض خطر در دانشگاه علوم پزشکی ایران رونمایی شد.
کارگاه ها
فرم خودارزیابی
شعارهای بهداشت روانی
Template settings