جهت دانلود تمامی شماره های نشریه جرعه روی لوگوی نشریه کلیک نمائید.

با کلیک روی هر لینک ، محتوا قابل دانلود وبهره برداری می باشد.
لینک دانلود موضوع ردیف
/uploads/361/2022/Dec/10/academic failure - 14010810 - وب.pdf راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکل افت تحصیلی

11
/uploads/361/2022/Dec/07/10 Ways to Help - 14010818 - وب.pdf 10روش برای حمایت ازموفقیت دانشجویان
10
/uploads/361/2022/Dec/07/booklet final.pdf  محتوای آموزشی نشست تخصصی خدمات پیشگیری و تشخیص اچ آی وی 9
/uploads/361/2022/Oct/09/اختلالات شایع سلامت روان.pdf
آشنایی با برخی اختلالات شایع سلامت روان 8
/uploads/361/2022/Oct/09/Mental Day - 14010710 - 3.pdf
شعار روز جهانی سلامت روان 7
/uploads/361/2022/Oct/08/ویژه نامه آگاهی بخشی سلامت روان.pdf
ویژه نامه آگاهی بخشی سلامت روان 6
/uploads/361/2022/Sep/05/روز جهانی پیشگیری از خودکشی 1041.pdf
روز جهانی پیشگیری از خودکشی 1401 5
/uploads/361/2022/Aug/27/کمک عاطفی - 1.pdf
راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکلات عاطفی - رفتاری 4
/uploads/361/2022/Aug/27/روز جهانی دخانیات - 010302- PRINT.pdf
دخانیات تهدیدی برای محیط زیست 3
/uploads/361/2022/Nov/13/1637052151-1-2.pdf
راهنمـای کمک های اولیه روانشـناختی ویژه ی مطالعه متخصصان، کارشناسـان،اساتید، کارکنان و دانشجویان 2
/uploads/361/2022/Nov/13/1637053873-2-3-4-5.pdf

برنامه بتا 1
Template settings