با کلیک روی هر لینک ، محتوا قابل دانلود و بهره برداری می باشد.

ردیف

شماره نشریه جرعه لینک دانلود 
     
24

شماره خرداد ماه 1403

/uploads/361/2024/Jul/07/Jore 27 - 14030330 - Web.pdf
23

شماره اردیبهشت ماه1403

/uploads/361/2024/May/10/SELF CARE - Issue 2 - 14020210 - WEB.pdf
22

اسفند 1402 و فروردین 1403

/uploads/361/2024/Apr/27/Jore 26 - 14030105 - web.pdf
21

ویژه بین املل

/uploads/361/2024/Mar/22/SELF CARE - Issue 1 - 14021212 - 2.pdf
20

شماره بهمن ماه 1402

/uploads/361/2024/Feb/20/Jore 25 - 14021125 - WEB_1.pdf
19

شماره دی ماه1402

/uploads/361/2024/Feb/03/Jore 24 - 14021108 - WEB.pdf
18

شماره آذر ماه 1402

/uploads/361/2024/Jan/15/Jore 23 14021011 - WEB.pdf
17

شماره مهر و ابان ماه 1402

/uploads/361/2023/Dec/10/Jore 22 140208230 - web.pdf
16

شماره شهریور ماه 1402

/uploads/361/2023/Sep/06/Jore 21 - 14020529 - web.pdf
 15 شماره مرداد ماه 1402 /uploads/361/2023/Sep/05/Jore 20 - 14020524 - web.pdf
14 شماره تیر ماه 1402 /uploads/361/2023/Aug/17/Jore 19 - 14020520 - WEB_2.pdf
13  

شماره خرداد ماه۱۴۰۲

/uploads/361/2023/Aug/09/فاقد_عنوان (1).pdf
12 شماره اردیبهشت ماه1402 /uploads/361/2023/May/29/Jore 17 - 14020228 - WEB.pdf
11  شماره فروردین ماه۱۴۰۲

/uploads/361/2023/May/02/Jore 16 - 14020205 - 2.pdf 

10 شماره اسفند ماه 1401 

/uploads/361/2023/Mar/18/Jore 15 - 14011225 - وب.pdf

9 شماره بهمن ماه 1401 

/uploads/361/2023/Mar/06/Jore 14 14011208 - 2.pdf

8 شماره دی مـاه1401

/uploads/361/2023/Jan/31/Jore 13 -14011101- web.pdf

7 شماره آذرمـاه1401

/uploads/361/2023/Jan/01/Jore 12 -14010928 - Print.pdf

6   شماره مهر 1401‎

/uploads/361/2022/Sep/26/Jore 11 - 14010701 - b.pdf

 

5 شماره شهریور 1401‎ /uploads/361/2022/Aug/23/Jore 10 - 14010528 - 1.pdf
4 شماره مرداد 1401‎

/uploads/361/2022/Aug/17/Jore - 14010420 - 3.pdf

 

3 شماره زمستان 1400

/uploads/361/2022/Aug/17/j7 net.pdf

 

2 شماره پاییز 1400 /uploads/361/2022/Aug/17/j 6 low.pdf
1 شماره زمستان 1399 /uploads/361/2022/Aug/31/شماره 5 زمستان 99.pdf

 


 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    Template settings