خودارزیابی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

طرح خودارزیابی سلامت روان دانشجویان با هدف ارتقاء سواد سلامت روان دانشجویان و آگاهی از وضعیت سلامت روان بصورت خودارزیابی اجراء می گردد .

در این طرح از دو پرسش نامه سنجش وضعیت سلامت روان کسلر 10 سوالی و بخشی از پرسش نامه PCL5 سنجش فشار روانی استفاده می گردد .

دانشجویان با پاسخ به این سوالات کوتاه و نمره گذاری آن می توانند از وضعیت سلامت و فشار روانی خود آگاه شده و در صورت لزوم از خدمات بهداشت روانی مرکز مشاوره دانشگاه و جامعه بهره مند گردند .

اجرای این پرسشنامه رایگان بوده و هزینه ای در بر نخواهد داشت .

لینک پرسشنامه:
https://b2n.ir/u86280


Template settings