ردیف آئین نامه لینک دانلود

 

 

1

آیین نامه اسکان

 

/uploads/361/2022/Sep/26/آیین نامه اسکان.pdf
2

دستورالعمل مقررات بهداشتی

 

/uploads/361/2022/Sep/26/دستورالعمل مقررات بهداشتی.pdf
3

آیین نامه انضباطی دانشجویان

 

/uploads/361/2022/Sep/26/آیین نامه انضباطی دانشجویان.pdf

جهت دانلود هر آئین نامه بر روی لینک مربوطه کلیک فرمائید.

Template settings