جهت دانلود تمامی شماره های نشریه جرعه روی لوگوی نشریه کلیک نمائید.

 

با کلیک روی هر لینک ، محتوا قابل دانلود وبهره برداری می باشد.
لینک دانلود موضوع ردیف
/uploads/361/2024/Jun/08/جعبه ابزار.pdf جعبه ابزار 26
/uploads/361/2024/Jun/08/حقایق.pdf حقایق 25
/uploads/361/2024/Jun/08/مقابله با استرس.pdf مقابله با استرس 24
/uploads/361/2024/Jun/08/سیگار الکترونیک.pdf سیگار الکترونیک 23
/uploads/361/2024/Jun/08/دلایلی برای ترک دخانیات.pdf دلایلی برای ترک دخانیات 22
/uploads/361/2024/Jun/08/ترک.pdf ترک 21
/uploads/361/2024/Jun/08/چرا ترک سخت.pdf چرا ترک سخت است؟ 20
/uploads/361/2024/Jun/08/محرک.pdf محرک 19
/uploads/361/2024/Jun/08/نه به سیگار_1.pdf نه به سیگار 18
/uploads/361/2023/Aug/14/Suicide - 010328 - 2 (2)_2.pdf درباره خودکشی بیشتر بدانیم 17
/uploads/361/2023/Aug/14/Drug Problem - 14020304 - وب_4.pdf مبارزه با مواد مخدر 16
/uploads/361/2023/Aug/09/آشــنایی با مرکـز - 1401082 - 2_4.pdf
معرفی مرکز مشاوره 15
/uploads/361/2023/Aug/09/کتابچه خودمراقبتی 1402.pdf کتابچه خودمراقبتی 14
/uploads/361/2023/May/10/guidline.pdf راهنمای داروهای روانپزشکی
13
/uploads/361/2023/Jan/28/Protocol - 14011102 - web.pdf مشاوره رفتاری کاهــش خطــر 12
/uploads/361/2022/Dec/07/booklet final.pdf محتوای آموزشی نشست تخصصی خدمات پیشگیری و تشخیص اچ آی وی  11
/uploads/361/2022/Nov/13/Online - 14010701 - Print.pdf
راهنمای اسـتقرار خط بحـران وارائه خدمات مشاوره تلفنـــی و آنـلایـــــــن ویـژه مطالعـه کارشناسـان و متخصصـان 10
/uploads/361/2022/Oct/09/اختلالات شایع سلامت روان.pdf
آشنایی با برخی اختلالات شایع سلامت روان 9
/uploads/361/2022/Oct/09/Mental Day - 14010710 - 3.pdf
شعار روز جهانی سلامت روان 8
/uploads/361/2022/Oct/08/ویژه نامه آگاهی بخشی سلامت روان.pdf
ویژه نامه آگاهی بخشی سلامت روان 7
/uploads/361/2022/Sep/05/روز جهانی پیشگیری از خودکشی 1041.pdf
روز جهانی پیشگیری از خودکشی 1401 6
/uploads/361/2022/Aug/27/کمک عاطفی - 1.pdf
راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکلات عاطفی - رفتاری 5
/uploads/361/2022/Aug/27/روز جهانی دخانیات - 010302- PRINT.pdf
دخانیات تهدیدی برای محیط زیست 4
/uploads/361/2022/Nov/13/1637052151-1-2.pdf
راهنمـای کمک های اولیه روانشـناختی ویژه ی مطالعه متخصصان، کارشناسـان،اساتید، کارکنان و دانشجویان 3
/uploads/361/2022/Nov/13/1637052397-1-2.pdf
کشــف و ارزیــابی افــکار خودکشــی در دانشــجویان:تکنیکهــا ومهارتهـــــا 2
/uploads/361/2022/Nov/13/1637053873-2-3-4-5.pdf

برنامه بتا

1

 

Template settings