������������������������������������������������
��������اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میکند��������
 
����سلسله وبینارهای تخصصی_آموزشی ویژه روسا و کارشناسان ادارات مشاوره و سلامت روان دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در پودمان آموزشی اول و دوم شرکت کرده اند.
 
���� آنلاین
���� ویژه فصل پاییز
 
⛔️ شرکت در وبینار و صدور گواهی منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از اداره مشاوره و سلامت روان دانشکاه محل خدمت میباشد ⛔️
 
���� لینک شرکت در وبینار:
 
 
⭕️ لینک ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد ⭕️
 
����اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 
����سایت مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 
���� اطلاع رسانی مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 
 
���� آرشیو وبینارهای دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 
Template settings