فراخوان


کد رهگیرى این فرم: P714-F735-U0-N557948          
[ چاپ فرم ]
دانشجویان پزشکی در دوره کارورزی نمی توانند همتایار باشند.
نام
نام خانوادگی
کد ملی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
شماره دانشجویی
جنسیت
زن
مرد
الصاق کپی کارت دانشجویی

پسوندهای قابل قبول : jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 300 کیلو بایت
تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

مقطع تحصیلی
آیا تا کنون فعالیتی در هر یک از واحد های دانشگاهی داشته اید؟(در خصوص نوع فعالیت مختصر توضیح دهید)
شماره همراه
آیا تاکنون در دوره های آموزشی مهارتهای زندگی اداره مشاوره شرکت داشته اید ؟(موضوع کارگاه ومدرس را ذکر نمایید)
پست الکترونیک
رشته تحصیلی
ورودی:
تعداد واحد های گذرانده:
میزان تسلط به زبان انگلیسی و عربی ،در چه حدی ارزیابی می کنید ؟
عالی
متوسط
خوب
آدرس محل سکونت :