دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 245 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

پیام های روانشناختی

پیام های روانشناختی

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

همکاران مرکز

همکاران مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

معرفی مرکز مشاوره

معرفی مرکز مشاوره

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

کارگاه های سال 96

کارگاه های سال 96

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

برنامه حضور در خوابگاه

برنامه حضور در خوابگاه

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

برنامه حضور در مرکز مشاوره دانشگاه

برنامه حضور در مرکز مشاوره دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

برنامه حضور در دانشکده

برنامه حضور در دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ -

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط با ما

ارتباط با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ -

موسیقی

موسیقی