دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تابستان96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 
خانم سیما محمدی کارشناس علوم آ زمایشگاهی در دوشنبه بازار این هفته96/6/27 مطالبی در خصوص آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ارائه کردند که خلاصه‌ای از آن به شرح ذیل است. ادامه...

دفعات مشاهده: 226 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تابستان96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 

دوشنبه بازار 96/4/19با موضوع آشنایی با قانون مدیریت پسماند و نکات بهداشتی، حفظ و ارتقاء سطح بهداشت در مراکزبهداشتی درمانی با ارائه خانم جعفری همراز.ادامه...


دفعات مشاهده: 221 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تابستان96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 
شکل گیری مکتب روانکاوی و توضیحاتی در مورد نشانه های وسواس  بحث دوشنبه بازار ۲۶ تیرماه بود که توسط کارشناس ارشد روانشناسی، خانم مریم بهبودی اجرا گردید.ادامه...

دفعات مشاهده: 224 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تابستان96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 
دوشنبه بازار این هفته 96/5/2با عنوان طب سنتی ایران توسط خانم فریده سلیمانی اجرا وآموزش داده شد.ادامه...

دفعات مشاهده: 228 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تابستان96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 
در دوشنبه بازار این هفته 96/5/10 آقای دکترسلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه دردرمانگاه معاونت دانشجویی درخصوص آنمی(کم خونی) سخنرانی کردند.ادامه...

دفعات مشاهده: 222 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تابستان96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 
دوشنبه بازار امروز96/5/16 به موضوع اختلالات شخصیتی اختصاص داشت. در این جلسه کوتاه آموزشی خانم دکتر زینب علیمددی مطالب جالبی ارائه نمود که بخشی از آن مطالب بدین شرح است.ادامه...

دفعات مشاهده: 253 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تابستان96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 
دردوشنبه بازار این هفته 96/5/23درمانگاه، مواردی در زمینه ی مبانی طب سوزنی توسط آقای دکتر فرهنگ ارائه شد.ادامه...

دفعات مشاهده: 252 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تابستان96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 
در دوشنبه بازار این هفته 96/6/6 در درمانگاه معاونت دانشجویی،مبحث کمالگرایی توسط خانم مالمیر، روانشناس بالینی، انجام گرفت.ادامه...

دفعات مشاهده: 252 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تابستان96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 
در دوشنبه بازار این هفته96/6/13 در دمانگاه معاونت دانشجویی فرهنگی، آقای دکتر فرید اکبری توضیحاتی را درخصوص داروهای ضد التهاب ارائه کرد.ادامه...

دفعات مشاهده: 249 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تابستان96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 
دوشنبه بازار این هفته 96/620در درمانگاه معاونت فرهنگی و دانشجوئی به موضوع فرآورده‌های پروبیوتیکی توسط خانم دکتر میترا زراتی، پرداخته شد.ادامه...

دفعات مشاهده: 254 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
تابستان96 - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
تابستان96 - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
تابستان96 - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
تابستان96 - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
تابستان96 - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -