دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

جلسه هفتگی case conference

جلسه هفتگی case conference ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه ی کمیته ی روانشناختی

برگزاری جلسه ی کمیته ی روانشناختی ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

جلسه هفتگی case conference

جلسه ی هفتگی case conference ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

جلسه هفتگی case conference

 جلسات هفتگی case conference ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

جلسه هفتگی case conference

جلسه ی هفتگی case conference ..

ادامه...
----------
----------
----------